Kategorier

Värme / Värmefläktar / Dieselkanoner

Läs vår guide om dieselkanoner och få hjälp med vilken modell som passar dig.

Saker att tänka på inför köp av en dieselkanon

En dieselkanon, eller värmekanon som det också kallas, är ett bra val för tillfällig och kompletterande uppvärmning eftersom de är kostnadseffektiva både vad gäller inköp och drift. Dessutom krävs det ingen installation. En värmekanon kan också vara en räddande ängel vid nödsituationer då ordinarie värmesystemet inte fungerar.

Dieselkanoner kännetecknas av att de är lätta att hantera och flytta samt att de är pålitliga och flexibla vilket gör dem perfekta för byggsektorn, garage och verkstad m.m.

Vanliga användningsområden för värmekanoner är:

  • Uppvärmning av lager, verkstäder och garage.
  • Uppvärmning och torkning på byggarbetsplatser.
  • Uppvärmning av tillfälliga strukturer som till exempel tält.
  • Tillskottsvärme till torkar m.m.

Dieselkanoner finns i två varianter – med och utan skorsten

Dieselkanoner utan skorsten

Värmekanoner utan skorsten har direkt förbränning vilket innebär att dieseln förbränns utan att avskilja avgaserna från varmluften. Detta medför att både varmluft och avgaser blåses ut i utrymmet som värms upp. Därför ska aldrig en dieselkanon med direkt förbränning användas i utrymmen där människor vistas.

Vanliga användningsområden för dieselkanoner utan skorsten är:

  • Uppvärmning eller torkning av utrymmen där inga människor vistas.
  • Uppvärmning vid arbete utomhus.

Dieselkanoner med skorsten

Värmekanoner med skorsten har indirekt förbränning vilket innebär att avgaserna redan vid förbränning avskiljs från varmluften och förs bort via skorstenen. Det är viktigt att ansluta en slang till skorstenen och föra bort avgaserna till ett utrymme där människor inte vistas eller, allra helst, utomhus.

Totalsumma:
    Till kassan